Ідентифікація за допомогою бота

Файл-довідка

Для користувачів групи robot вихідна точка api/1.0/verify буде повертати розширену інформацію. Запит має наступний вигляд:

GET /api/1.0/verify?id=14360570 HTTP/1.0
Authorization: Basic cm9ib3Q6cm9ib3Q=
Host: api-sandbox.openprocurement.org

Response: 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
{
 "meta": {
  "sourceDate": "2017-04-25T11:56:36+00:00",
  "detailsSourceDate": ["2017-04-25T11:56:36+00:00"]
 },
 "data": [{
  "additionalActivityKinds": [
   {
    "scheme": "КВЕД",
    "id": "64.92",
    "description": "Інші види кредитування"
   },
   {
    "scheme": "КВЕД",
    "id": "64.99",
    "description": "Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у."
   },
   {
    "scheme": "КВЕД",
    "id": "66.11",
    "description": "Управління фінансовими ринками"
   },
   {
    "scheme": "КВЕД",
    "id": "66.12",
    "description": "Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах"
   },
   {
    "scheme": "КВЕД",
    "id": "66.19",
    "description": "Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення"
   }
  ],
  "management": "ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ",
  "name": "ПАТ КБ \"ПРИВАТБАНК\"",
  "registrationStatusDetails": "зареєстровано",
  "registrationStatus": "registered",
  "identification": {
   "scheme": "UA-EDR",
   "id": "14360570",
   "legalName": "АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК \"ПРИВАТБАНК\""
  },
  "address": {
   "postalCode": "49094",
   "countryName": "УКРАЇНА",
   "streetAddress": "Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Жовтневий район"
  },
  "founders": [
   {
    "role_text": "засновник",
    "role": 4,
    "name": "АКЦІОНЕРИ - ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ"
   }
  ],
  "activityKind": {
   "scheme": "КВЕД",
   "id": "64.19",
   "description": "Інші види грошового посередництва"
  }
 }]
}

Файл-довідка має назву edr_identification.yaml та завантажується окремою компонентою при настанні статусу` active.pre-qualification` для тендерів з procurementMethodType: aboveThresholdEU, competitiveDialogueUA, competitiveDialogueEU та ` active.qualification` для тендерів з procurementMethodType: aboveThresholdUA, aboveThresholdUA.defense, aboveThresholdEU, competitiveDialogueUA.stage2, competitiveDialogueEU.stage2 за умови, що identifier.scheme має значення UA-EDR. Витяг завантажується в об’єкт award/qualification зі статусом pending та має тип documentType: registerExtract. Якщо identifier:id не знайдено в Єдиному Державному реєстрі, то файл містить наступну помилку {error: {code: notFound, errorDetails: Couldn’t find this code in EDR.}}.

Також файл містить службову інформацію в блоці meta.

 • author - автор файлу-довідки, має значення IdentificationBot,

 • id - унікальний ідентифікатор довідки,

 • sourceDate - дата відповіді від Єдиного Державного реєстру,

 • sourceRequests -список з номерами запитів до API, EDR-proxy, за допомогою яких було сформовано довідку,

 • version - версію формату довідки.

Значення поля meta.version зараз дорівнює 1.1.1. Перше число відповідає за major версію (наприклад видалення елемента, перейменування, переміщення), друге число відповідає за minor версію (додавання додаткових атрибутів), третє - bugfix версія (зміни, що не змінюють об’єм чи атрибути інформації, але виправляють помилки). Наприклад зміна назви файлу з edr_request.yaml на edr_identification.yaml це збільшення major версії, а додавання поля meta.author це збільшення minor версії.

Змінено значення поля meta.version на 1.2.1 у зв’язку з додаванням в файл-довідку наступних полів

 • registrationStatusDetails - текстове відображення стану суб’єкта(укр),

 • registrationStatus - текстове відображення стану суб’єкта.